Investorrelasjoner

Forstå Bluegrove

Hvorfor vi gjør det vi gjør

Bluegrove er et vannteknologiselskap som hjelper til med å mate vår fremtidige befolkning ved å utvikle presisjonsoppdrettsverktøy og løsninger for å optimalisere sjømatproduksjonen i balanse med naturen.

Gå til visjon og misjon

Hvor vi kom fra

Siden slutten av 1980-tallet har folk eksperimentert med hydroakustikk for å studere laksens atferd. I 2013 ble CageEye grunnlagt for å studere og kommersialisere denne teknikken videre. I 2020 lanserte vi Bluegrove.

Mer om vår historie

Hva vi bringer til bransjen

Vår produktportefølje spenner fra maskinvare på oppdrettsanlegg til fôringsløsninger med sanntidsdata, analyser og dashboards. Vi gir råd og støtter oppdretterne i deres fôringsstrategier.

Mer om våre løsninger

Våre grunnleggere

Bendik S. Søvegjarto

Management

Joakim Myrland

Innovation

Petter Kleppan

Architecture

Vårt team i verden

~67
teammedlemmer

5 teammedlemmer
med doktorgrad

21% kvinnelige ansatte,
holdingsledelse
stillinger

12 sselvstyrende og
autonome team

Bluegrove faktaark (PDF)
Fullstendig Bluegrove-bedriftsprofil (PDF)

Våre merker

Marked og finansielt

I en verden med en stadig voksende befolkning, fortsetter matetterspørselen å øke. Samtidig har landbasert jordbruk nådd sine økonomiske og miljømessige grenser. I motsetning til dette står sjøbasert oppdrett kun for 2 % av all matproduksjon. Sjømatproduksjon bruker betydelig mindre ressurser for samme utbytte av høykvalitetsproteiner.

Verdens befolkning

Milliard mennesker, 2000 – 2050

2x

så mye mat vil kreves innen 2050 på grunn av økt befolkning og forbruk.

Matetterspørsel

Indeks (år 2000 = 100 %)

37%

FAO forventer en vekst på 37 % i akvakulturproduksjonen fra 2016 til 2030, og når 109 millioner tonn årlig.

Våre oppdrettspartnere

Etablert virksomhet i 5 regioner

Betjener de 15 største lakseoppdretterne i Norge
Oppdrettere som bruker våre løsninger representerer 84 % av den globale lakseproduksjonen
102 laksemerder utstyrt med fôringsløsninger i 2020
Mål om 1400+ merder med fôringsløsninger i 2025
Flytte inn i nye territorier og arter

Undervannsforståelse

Akvakultur er oppdrett under vann. Begrenset innsikt og mangel på kontroll er noen av hovedproblemene bøndene står overfor i sitt daglige arbeid.

Nyheter og økonomiske rapporter

10. januar 2022

Fullstendig regnskap for 2020 (norsk) (PDF)

Bluegrove i media

10. juni 2020

9. september 2020

Flere presseomtaler

Bendik S. Sovegjarto

Flere bakgrunnshistorier

Bærekraft

Vi vedtok disse FN-målene som våre egne.

Og vi har som mål å gjøre dem til bransjens også.

Bidra til å mate planeten ved å maksimere biomasseveksten i akvatisk oppdrett.

Bedre ressursbruk ved å hindre fôrsvinn

Forbedre dyrevelferden ved å fôre basert på appetitten

Bidra til å mate planeten ved å maksimere biomasseveksten i akvatisk oppdrett.

Bedre ressursbruk ved å hindre fôrsvinn

Forbedre dyrevelferden ved å fôre basert på appetitten

Last ned vår bærekraftstrategi (PDF)

Vår ambisjon er å optimalisere produksjonen av 8 milliarder måltider i 2025

8 milliarder
måltider

Hvorfor økologi og økonomi går hånd i hånd

Forstå fiskens atferd ved å bruke teknologi og data

Ekstremt fokus på fisken og dens appetitt, og maksimerer vekstpotensialet til fisken

Å handle ut fra artens behov

Fôring når appetitten er høy: ned til 0 % fôravfall

Forstå behovene til miljøet

Forbedre langsiktige gårdsresultater og bærekraftig produksjon

Redusere CO₂-utslipp og energifotavtrykk

Redusere (energi)kostnader og miljø/økologiske avgifter.

Å investere i Bluegrove betyr…

Ta tak i kjerneutfordringen med å fø en voksende befolkning ved å muliggjøre bærekraftig proteinproduksjon

Muliggjør datadrevne løsninger for operasjonell optimalisering for en industri som er nødt til å vokse av teknologi

Investerer i ekspertise innenfor flere disipliner, øker kontinuerlig dens asymmetriske teknologifordeler

Støtter et selskap bygget i skala – klar for ytterligere utvidelse av Bluegrove-plattformen

Mulighet til å opprette et inntektsselskap på over 1 milliard EUR, som driver digitaliseringen av bransjen

Våre investorer henter inn mer enn bare kapital, som kunnskap, nettverk, erfaring eller spesifikk kompetanse.