Løsninger – Feeding Assistant 4

Gjør hver fôringsavgjørelse den riktige avgjørelsen

Feeding Assistant 4 gir laksefôrere sanntids fôringsstøtte. Hydroakustikk og maskinlæring hjelper deg å bli sikrere på fôringen din, bli bedre på vekst og ha mindre fôravfall.

Hydroakustiske sensorer overvåker laksens adferd for å forstå appetitten til fisken. Fôringsassistenten råder deg til å vite når du skal starte, stoppe eller tilpasse fôringen, basert på fiskens respons.

Nøkkelegenskaper

Assistert fôring: dynamisk og i sanntid, basert på fiskens behov

24/7 mønstergjenkjenning og overvåking av populasjonens atferd

Selvlærende system. Kan trenes til å prestere på et meget høyt nivå

Dedikert brukervennlig kontroll-software. Tilgjengelig når som helst for 24/7 innsikt

Dashbordet forteller deg når du skal starte, stoppe eller justere fôringen, basert på fiskens respons. Med den alltid-aksepterte funksjonaliteten tar maskinen fullstendig over fôringen, som en autopilot.

Materen bestemmer

Støttet av hjelpsomme assistenter

Hver merd har sin egen AI-algoritme som tolker data og genererer fôringsanbefalinger i sanntid. Hvis materen avviser algoritmens forslag flere ganger, vil algoritmen justere seg, med sikte på å fôre så lik materen som mulig. Dette sikrer konsistens i fôring og kondisjonering av fisken.

Inkludert i Feeding Assistant 4

Sømløs integrasjon

Vi integrerer fôringsløsningene våre med fôringssystemet ditt, og sørger for at riktige mengder fôr blir distribuert til rett tid. Etter integrasjon sikrer vi et stabilt system med maksimal oppetid, 24/7 innsikt, og optimal brukervennlighet.

Improved user interface

Basert på erfaringene fra våre oppdrettspartnere har vi ytterligere oppdatert brukergrensesnittet vårt. Feeding Assistant 4 har et intuitivt og brukervennlig dashbord som gir en klar oversikt over alle merdene dine på en brøkdel av et sekund.

Selvlærende system

Fôringsalgoritmene våre lærer hver dag. Med vårt store datasett som dekker oppdrettsanlegg langs hele kysten av Norge og i utlandet trener vi vår dyplæringsmodell for ytterligere å forbedre nøyaktigheten av fôringsanbefalingene.

Gi deg selv et forsprang i fôring

Lær mer om våre fôringsløsninger, teknologi og utstyr for å optimalisere produksjonen din

Kontakt oss